cəmi səs 19738390

 


                                                     Yalançı, yoxsa müqəddəs adam?


 


 


 


Müharibə olur, deyirlər ki, Nostradamus bunu yazmışdı. Zəlzələ baş verir, yenə də Nostradamusun proqonozlarının doğru çıxdığını iddia edirlər. Bəs əslində, Nostradamus kimdir? Nostradamus XVI əsrdə yaşayan astroloq, kahin, münəccim və ya bir falçıdır... Müdafiəçilərindən biri olan Charles Wardın sözlərilə "gələcəkdə baş verəcək anormal hadisələrdən" xəbər verən bir insan...

Tarixdə bir çox insanın gələcəklə bağlı xəbərlər verdiyi məlumdur. Belələrini peyğəmbərlər və kahinlər kimi iki qrupa ayırmaq olar. Peyğəmbərlər bir möcüzə olaraq gələcək haqqında məlumatlar verib və onların dedikləri eynilə düz çıxıb. Onların xəbərlərinin əsası vəhy və ilahi elmdir. Zamanı yaradan Allah göndərdiyi peyğəmbərləri insanlara təsdiq etdirmək üçün onlara möcüzəli bir şəkildə gələcək haqqında xəbərləri bildirib.

Kahinlər isə bunu özlərinə bir məslək, sənət olaraq seçiblər. Vəhyə əsaslanmayan insanların gələcəklə bağlı xəbərləri bilmələri qeyri-mümkündür. Bu, açıq bir həqiqət olduğu halda, bəziləri insanların zəif cəhətlərindən faydalanıb şöhrətə yiyələnib və maddi mənfəətlər əldə edi(r)blər. Kahinlikdən bu cür qazanc məqsədilə istifadə edilib. Belələrinin sözünə nə dərəcədə inanmaq olar?

Əsrimizin insanı maddəçiliyin boğucu qaranlığından xilas olmağın yollarını axtarır, ölçüsüz və rəhbərsiz olduğuna görə də bəzi fırıldaqçılar tərəfindən aldadılır. İnsanın astrologiyaya olan marağını da bu səbəbdə axtarmaq lazımdır. Məşhur elm adamı P.Whitmorun fikrincə, "Astrologiya həm keçmişdə, həm də dövrümüzdə batil inamların ən dərin kökə malik olanıdır".

Amerikada hər dörd insandan birinin astrologiya ilə maraqlanması da bu həqiqətin göstəricisidir. Nostradamus kimilərin hələ də aktual olmalarının səbəbi budur.
Bu mövzuda ciddi tədqiqatları ilə tanınan Eric Russel bir kahinlikdən (gələcək haqqında xəbərvermə) bəhs edir: "Avropalı astroloqlar gələcəkdə baş verəcək bir daşqından xəbər verərək: "Planetlər balıq bürcündə bir yerə gəldikləri zaman bütün dünya su altında qalacaq", - deyirlər. Hər kəs bundan qorxmağa başlayır. Bəzi insanlar guya bu daşqından qorunmaq üçün qayıq belə alırlar. Onların dedikləri zaman gəlib çıxır, lakin heç bir daşqın olmur. Lakin zamanın axarı bu açıq yalanı da silir və unutdurur.

Bundan sonra astronomiya alimləri yenidən bu mövzuya qayıdır, onu tədqiq etməyə başlayır və "Planetlərin balıq bürcündə bir yerə gələcəyi" sözünün heç bir elmi əsası olmadığı qənaətinə gəlirlər."

Nostradamus kimi insanların ən yaxşı dostu yalanları unutduran zamandır. Məsələn onlar, "filan tarixdə filan insan öldürüləcək", - deyirlər. Əgər həmin insan həqiqətən də öldürülsə, bu müsbət bir göstərici olur və uzun müddət unudulmur. Hadisə baş vermədiyi zaman isə bu yalan qısa bir müddətdə unudulub gedir.
Nostradamusun gələcəklə bağlı verdiyi 946 xəbərdən yalnız 70-i müəyyən mənada doğru çıxıb. Onun doğru söyləmək nisbəti yeddi faizdir. Bunların da əksəriyyəti demək olar ki, hər bir insanda ola biləcək normal hadisələrdir.

Nostradamus özünün gələcəklə bağlı xəbərlərində "müqəddəs yazıları əsas götürərək, astronomik hesablarla nəticə əldə etdiyini" etiraf edir. Onun gələcəklə bağlı müxtəlif işarələrini, öz ağlına görə izah etmək tam Nostradamusa uyğun olan bir saxtakarlıqdır.

Charles Ward onun haqqında belə deyir: "Tapmacalarla danışan bir insandır. Səthi bir xristian, səmimi bir bütpərəstdir. Yanacağını əvvəlcədən xəbər verən Rouzin şəhərini də o özü yandırıb!"

Nostradamus qeyri-müəyyən, iki mənalı, hər bir şərhə açıq sözlər deməkdə usta idi. Bernard Capp isə onun haqqında: "O, öz sözlərinə drammatik don geyindirməkdə mahirdir. Buna görə də gələcək haqqında verdiyi xəbərlər bu günə qədər diqqət mərkəzində oldu" ifadələrini işlədib.

Məşhur tədqiqatçılardan Cames Laverin ifadələri isə daha maraqlıdır: "Onun yazıları şeir və ədəbiyyat qaydalarına uyğun gəlməz; nizamsız, uydurmalarla dolu olan mənasız sözlər yığnağıdır. Şerlərindən doğru bir məna çıxarmaq mümkün deyil. Dediklərinin əksəriyyəti mənasız sözlərdən ibarətdir".

Qısası, Nostradamus bəzi mənfi niyyətli insanlar tərəfindən şişirdilmiş fırıldaqçıdır. Lakin məsələnin çətin tərəfi odur ki, Allah, axirət və alın yazısı kimi açıq həqiqətlərə inanmaqda çətinlik çəkənlər belə fırıldaqçıların boş sözlərinə aldanır, hətta bəziləri buna inanırlar.

Mövzunu Muhəmməd Peyğəmbərin (s) bir hədisi ilə bitirək: "Bütün münəccimlər (astroloqlar) yalançıdır".


 ELAVE ETDI: SEVINC MEMMEDLI
Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

 


Sizə təəccüblənəcəyiniz bir neçə məlumatı təqdim edirik:

1.Belə ki, bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, insan həyatı boyu orta hesabla 22 kq dəri itirir.
2. Qarışqalar heç yatmazlar.
3.Hər insanın dilinin izi də barmaq izi kimi fərqlidir.
4.Dünyanın ən tez böyüyən bitkisi bambu, bir gündə 90 sm-ə qədər uzanır.
5.Asqırdığınız zaman, qəlbinizdə daxil olmaqla bütün vücud funksiyalarınız həmin dəqiqədə durur.


6.Səudiyyə Ərəbistanda bir qadın həyat yoldaşına qəhvə


düzəltməzsə, bu boşanma səbəbidir.
7.Delfinlər gözləri acıq yatırlar.
8. Aslanlar bir gündə 50 dəfə sevişə bilirlər.
9. Əgər bir insan 8 il, 7 ay və 6 gün fasiləsiz qışqıra bilsəydi bu, bir qəhvəni isti edə biləcək qədər enerji olardı.
10.Sarışınların əsmərlərlə müqayisədə daha çox saçları var.
11.Atlar bir aya qədər ayaqda dayana bilirlər.
12.Heyvanlar aləmində təkcə donuzlar günəşdən yana bilir.
13.Bir kişi həyatının 3350 saatını üz qırxmağa xərclər.(orta hesabla)
14. Bir kq limonda 1 kq çiyələkdən daha çox şəkər var.
15.Yarım kq bal hazırlanması üçün arılar 2 milyondan artıq çiçəyin əsasını toplamaq məcburiyyətindədirlər


 
ELAVE ETDI; SEVINC MEMMEDLI
Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

 

HÖRMƏTLİ  İSTİFADIÇİLIR  SİZLƏRİN RAHATÇILIGINIZI NƏZƏRƏ ALARAQ  SAYTDA YENİ XİDMƏT YARATDIQ. İNDİ SİZ SAYTİN SOL BOLMƏSİNDƏ OLAN

 

FAYDALI LİNKLƏR BÖLMISİNƏ DAXİL OLMAQLA  BÜTÜN DÖVLƏT QRUMLARININ SAYTLARI HAQQİNDA MƏLUMAT ELDƏ EDƏ BİLƏRSİNİZ.

 

 

 

 

HORMƏTLƏ SAYT RƏHBƏRİ  NAZİM MAHMUD OĞLU

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

Qusar – Azərbaycan Respublikasında rayon. İnzibati mərkəzi Qusar şəhəridir.

Tarixi

Qusar rayonu Azərbaycan Respublikasının inzibati rayonlarından biridir. Qusar – “suvari qoşun növü” mənasını verir və ilk dəfə Qusar adı Macarıstanda 1458-ci ildə işlədilmişdir, Rusiyada isə 1917-ci ilədək mövcud olmuşdur. Alimlərin apardıqları tədqiqatlar, müəyyən dövrlərdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan əşyalar, bu günə kimi qalmış bəzi tikinti abidələri və kurqanlar deməyə əsas verir ki, Qusar rayonu qədim yaşayış məskənidir. Qusar rayonun ərazisində yaşayış məskənləri e.ə II minillikdən movcud olması güman edilir. Burada mövcud olan qədim yaşayış məskənlərindən e.ə I minilliyə aid Mahmudtəpə (Gədəzeyxur), Minsar təpələri, Gavdişan təpələri (Bədirqala), tunc dövrünə aid Qəflə təpələri, orta əsrlərə aid Qızılgül və Ağaxan təpələri (Aşağı Ləgər), Qalaxür təpələri (Həzrə) və s. göstərmək olar. Qusar rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1963-65-ci illərdə ləğv edilmiş Xaçmaz rayonunun bir hissəsi Qusar rayonunun tərkibinə verilmişdir.

Coğrafi mövqeyi

Qusar rayonu coğrafi mövqeyinə görə Respublikamızın “Şimal qapısı”adlandırılır. Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşir. Qusar rayonu sərhədlərinin uzunluğu 200 km- dən çoxdur. Bunun 170 km-i quru, 45 km isə su sərhədi (Samurçay və Qusarçay) təşkil edir. Rayon şimal-qərbdən Rusiya Federasiyası, şimal-şərqdən Xaçmaz rayonu, cənub-şərqdən isə Quba rayonu ilə həmsərhəddir. Mərkəzi Qusar şəhəridir. Cənub-qərb hissəsi dağlıq, mərkəzi maili düzənlik, şimal-şərq kənarı Samur-Dəvəçi ovalığıdır. Rayonun cənub-qərb sərhəddi Baş Qafqaz silsiləsinin suayrıcından keçir. Ərazinin hündürlüyü 100 m-dən 4466 m-ə qədərdir. Respublikada olan müasir buzlaqların çox hissəsi Qusar rayonu ərazisindədir. Samur və Qusarçay çayları Qusar rayonu ərazisindən keçir və qar və buzlaq suları ilə qidalanır.

Relyefi

Qusar rayonu Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində, Qusar maili düzənliyində yerləşir. Azərbaycanın ən hündür nöqtələri olan Bazardüzü (4466 m) və Şahdağ (4242 m) zirvələri, eləcə də məşhur Şahnabad yaylağı Qusar rayonunun ərazisindədir. Samur-Abşeron kanalı, Qusarçay, Samur çayı, eləcə də Rusiyaya gedən başlıca avtomobil magistralı rayonun ərazisindən keçir.

Qusar şimalda və şimal-qərbdə Rusiya Federasiyasının Dağıstan regionu, şərqdə Azərbaycanın Xaçmaz rayonu, cənubdan isə Quba rayonu ilə əhatələnmişdir. Rayonun şimal inzibati sərhəddi Samur çayından, şimal-qərb, qərb və cənub-qərb inzibati sərhədləri Böyük Qafqaz silsilələrindən, cənub inzibati sərhədləri isə Qusarçay vadisindən keçir. Şərq tərəfdən inzibati sərdəhlər Qusar maili düzənliyi ilə Şollar düzünün kəsişdiyi əraziyə qədər uzanır.

İqlimi

Respublikada mövcud olan 9 iqlim tipinin 4- nə rayon ərazisində rast gəlinir. İqlimi düzənlik və dağətəyi hissədə mülayim isti, yüksək dağlıqda soyuq və rütubətlidir. Orta temperatur yanvarda düzənlikdə 1 °C, yüksək dağlarda -14 °C, iyulda müvafiq olaraq 24 və 2 °C-dir. İllik yağıntıların miqdarı 350-1500 mm-dir. Təbii ehtiyatlar – gil yataqları, palıd, fısdıq, vələs və s. meşələr

Əhalisi

1999-cu ilin 27 yanvar – 4 fevral tarixləri arasında aparılmış siyahıya almaya əsasən Qusar rayonunun 80 816 nəfər (90,67%-i ləzgilər, 8,86%-i azərbaycanlılar, 0,22%-i ruslar, 0,25%-i digər millətlər olmaqla) əhalisi var.

İqtisadi xarakteristikası

2009-cu ildən Qusar rayonu ərazisində Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin tikintisinə başlanmışdır. Kompleks bir dəfəyə 5 min nəfər turist qəbul edə biləcək. 2006-cı ildə elan edilən tenderdə Türkiyənin DİA Holdinq şirkətləri qalib gəlmişdir.

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

 

HORMETLI ISTIFADECILER 08.06.2013- CI IL TARIXINDEN SAYT SUTKALIQ IS  REJIMINE KECIR... BIZ  24 SAAT ERZINDE XIDMETIN IZDEYIK

 

HORMETLE SAYT REHBERI NAZIM MAHMUD OGLU

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

SALAM HORMETLI OXUCU BEZEN GUNDELIK HEYATIMIZDA AYIB SAYILAN MATERIALLAR SAYTIMIZDA QEYD OLUNUR. MEQSEDIMIZ ISE BU KIMI YAZILARIMIZLA INSANLARI MAARIFLENDIRMEKDIR,NE QEDERR  BU KIMI SEYLERI AYIB SAYSAQDA GUNDELIK HEYATIMIZDA HAMIMIZIN INTIM MUNASIBETI OLUR EN AZINDAN BU SEYLER HAQQINDA DUSUNURUK,ELEYSE BU MUNASIBETLER HAQQINDA NIYE  INSANLARA MAARIFLENMEYE KOMEK ETMEYEK?

 

BELE BIR MEQALEDEN BIRIDE INDI YAZILIR... BUYURUN OXUYUN..

 

 

Psixoloji müddət bucağından baxıldığında normal sərhədlər xaricinə çıxmış cinsi meylliliklər, qeyri- təbiilik, anormallıq olaraq adlandırılır. Amma psixoloji baxımından rahatlaşdırıcı düstur budur:
Etdiyiniz, seçdiyiniz üsul - mövzu nə olursa, olsun, işinizə yarayırsa və uzun vədədə sizə və içində olduğunuz cəmiyyətə zərər vermirsə, sizin üçün ortalama doğrunu təmsil edər. Lakin etdikləriniz, seçdikləriniz başlanğıcda sizə sonra ətrafınıza və ətrafınızla qurduğunuz əlaqəyə zərər verirsə, yaxşı seçilmiş bir rəftar deyildir.
Virtual seks başlanğıcda insanı guya zirvələrə çıxardığı və qarşılıqlı kimsədən kimsəyə zərər vermədiyi üçün tərcih edilir. Qadınlar və kişilər bir- birilərini heç tanımadan, virtual aləmdə bəxtəbəxt tapırlar və bir müddət söhbətdən sonra başlayırlar...
Təhsilli, təhsilsiz, evli, subay, yaşlı, gənc- fərq eləmir. Bir çoxu fərqli bir şəxsiyyətə bürünüb, öz gerçək şəxsiyyətini gizlətdiyi üçün, monitor arxasında rahatca bir şeylər yaşaya bilirlər.
Axmaqlıq deyilən şey bax işin bu hissəsində başlayır əslində...
Çünki başlanğıclarda işlərinə gələn bu vəziyyət, zaman keçdikcə psixolgiyanın pozulamsına səbəb olur. Edilən davranış, öz içində nizamlı və tarazlı bir biçimdə olmadığı üçün, iləriləyən vaxtla birgə, ən yüngülündən "özünü günahkar hiss etmək, peşmançılıq" psixologiyasına səbəb olur.

Niyə günahkarlıq psixologiyası?
Çünki nə qədər virtual olursa, olsun hər kəs yaxşı bilir ki, etdiyi iş "qadağan əlaqə", zina və s. Qeyri- qanuni bir əlaqədən qabaqcıl bir şey deyil.
Gündəlik həyatda "namus simvolu" ədası ilə gəzən bu insanlar öz virtual aləmlərində ağızlarına belə almaq istəmədikləri kəlimələri özlərinə yaraşdırdıqlarını anlayırlar. Bu səbəblə şüur altı vicdan dövrəyə girir və "sən nə edirsən?" deyir. Hətta həmsöhbətinin kim olduğunu bilmədən. Bəlkə heç özü belə bilmədən, dostunun yoldaşı ilə edir bunu, bəlkə də realda çox yaxın olduğu bir insanla və s.
Halbuki sağlam cinsi həyatda insanların bir- birini görməsi və onunla qarşılıqlı olması lazım gələr. Virtual əlaqələr deyildiyi kimi, virtual olduqları üçün doyum sonluqlarını da şişirdilmiş bir formada yaşamağa səbəbdir.
Gündəlik həyatı da təhdid edir. Virtual aləmdə virtual əlaqə yaşayan yaşayan gənclər, evliliklərində də axtardığı potensialı tuta bilmirlər. Evli olanlar, öz yoldaşlarına xəyanət etmiş olmağın yaratdığı narahatçığı, evlilik müddətlərinə əks etdirməyə başlayırlar. Və ya ekran qarşısında təmin olunduqdan sonra, yoldaşı ilə əlaqədə olmaq istəmir və ya yoldaşının özü üçün kifayət qədər cəzb edici olmadığını düşünməyə başlayır. Beləliklə evlilik yıxılma istiqamətində irəliləyir.

Bunlardan əlavə, virtual əlaqənin gələcəkdəki cinsi həyatınız üçün mənfi təsirləri vardır:
Yaşadığımız dövrdə həya, ar, namus kimi anlayışlar çox yalnış yerlərə sıxışdırılıb. Bu səbbədən də belə axmaqca meylliliklər yaşayırıq.
Çoxu insan namusu bakirəlikdə, əl dəyməmiş bədənlərdə axtarır...
Həqiqət bu ki, ədəb, namus deyilən şey ilk öncə insanın beynində, ruhunda və prinsiplərində olduğunu düşünsək, bunun ruhu pozğunluq olduğunu bilmiş olarıq. Psixoloji baxımdan isə ruhi pozğunluqdur.

İnsani bir məlumat olması baxımından da bunlar söylənilməlidir ki:
Allah yaratdığı insanı həqiqətən də çox yaxşı tanıyır. Bu və buna bənzər vəziyyətlər üçün "haram" anlayışını insanlıqla tanışdırır.
Buyurur ki, haram çuxurunun ətrafından gəzməyin. "Haram işləməyin" demir, harama yaxınlaşmayın deyir.
Necə başlayır ilk öncə- maraq duyğusundan...
O halda insan gərək maraq duyğularını belə düzgün məsələlərdən seçsin. Hər şey "bunu etsəm görəsən necə olacaq" marağı ilə başlayır.
İnsan gərək öz sərhədlərini qoruyub, saxlaya bilsin.

P.S. Bəs sizin buna münasibətiniz necədir?

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi haqqında Konstitusiya Qanunu (           
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının tam dövlət müstəqilliyi əldə etməsi üçün zəmin yaratmaq məqsədilə keçid dövrü elan olunur və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yaradılır.

2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisini Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Respublikası xalq deputatlarının 51 nəfərindən ibarət tərkibdə təşkil edir.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin fəaliyyət qaydası Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən təsdiq edilən reqlamentlə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri və onun müavinləri rəhbərlik edir.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin üzvləri, bir qayda olaraq, istehsalat və ya xidmət vəzifələrini yerinə yetirməkdən azad edilirlər. İstehsalat və ya xidmət vəzifələrini yerinə yetirməkdən azad edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvlərinə müəyyən edilən məbləğdə əmək haqqı verilir və onların əvvəlki iş yerlərinə bərpa olunmaq hüququ saxlanılır.

3. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə verilir.

4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasının çağırılmasını təklif edə bilər.

5. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi daimi komissiyalar yaradırlar.

6. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin tərkibinə daxil olmayan Azərbaycan Respublikası xalq deputatları Azərbaycan Respublikasının yeni qanunvericilik orqanı seçilənədək bütün səlahiyyətlərini saxlayırlar.

7. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı olmayan, müxtəlif bilik sahələri üzrə ekspert və mütəxəssisləri öz işinə cəlb edə bilər. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin tərkibinə daxil olmayan Azərbaycan Respublikası xalq deputatları Milli Məclisin işində məşvərətçi səs hüququ ilə iştirak edə bilərlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A.MÜTƏLLİBOV

Bakı şəhəri, 30 oktyabr 1991-ci il

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) iyunun 7-də Naxçıvan MR, İmişli, Ağcabədi, Ağdam, Saatlı, Sabirabad, Füzuli, Beyləqan, Xocavənd, Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad, Salyan, Neftçala və Biləsuvar rayonlarının bütün orta ümumtəhsil müəssisələrinin və C.Naxçıvaniski adına hərbi liseyin 9 və 11-ci siniflərində təhsil alan şagirdlər üçün mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanları keçirəcək.
TQDK-dan verilən məlumata görə, IX sinif şagirdləri üçün imtahan saat 10:00-da, XI sinif şagirdləri üçün isə 15:00-da başlanacaq.
Bu imtahanlarda iştirak edəcək şagirdlər buraxılış vərəqələrini internet vasitəsilə çap edə bilirlər.

Şagirdlər imtahana aşağıdakı sənədləri gətirməlidirlər:
9-cu sinif şagirdləri:
1. İmtahana buraxılış vərəqəsini ;
2. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini (Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya doğum haqqında şəhadətnaməsi olmayan və yaxud şəxsiyyət vəsiqəsində şəkli olmayan cari ilin məzunları üçün arayış – Əlavə 9 (arayışa şagirdin 3 x 4 sm ölçülü şəkli yapışdırılır və möhürlə təsdiqlənir).
11-ci sinif şagirdləri:
1. İmtahana buraxılış vərəqəsini;
2. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini (Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya doğum haqqında şəhadətnaməsi olmayan və yaxud şəxsiyyət vəsiqəsində şəkli olmayan cari ilin məzunları üçün arayış – Əlavə 9 (arayışa şagirdin 3 x 4 sm ölçülü şəkli yapışdırılır və möhürlə təsdiqlənir);

İmtahanda 32121 nəfər IX sinif şagirdinin (Naxçıvan MR-də 4375, İmişlidə 1734, Ağcabədidə 2101, Ağdamda 1369, Saatlıda 1354, Sabirabadda 2803, Füzulidə 807, Beyləqanda 1353, Xocavənddə 61, Lənkəranda 2522, Astarada 1428, Masallıda 2554, Lerikdə 850, Yardımlıda 1037, Cəlilabadda 2871, Salyanda 1889, Neftçalada 1013, Biləsuvarda 1754, C. Naxçıvaniski adına hərbi liseydə 246) iştirakı nəzərdə tutulub.

İmtahanda 23835 nəfər XI sinif şagirdinin (Naxçıvan MR-də 4406, İmişlidə 1387, Ağcabədidə 1600, Ağdamda 812, Saatlıda 829, Sabirabadda 2094, Füzulidə 643, Beyləqanda 901, Xocavənddə 39, Lənkəranda 1780, Astarada 999, Masallıda 1632, Lerikdə 497, Yardımlıda 731, Cəlilabadda 2012, Salyanda 1171, Neftçalada 733, Biləsuvarda 1149, C. Naxçıvaniski adına hərbi liseydə 240) iştirakı nəzərdə tutulub.

Buraxılış imtahanı ana dili (Azərbaycan bölməsinin şagirdləri üçün -Azərbaycan dili, rus bölməsinin şagirdləri üçün – rus dili fənni) və riyaziyyat fənləri üzrə keçirilir. Şagirdlərə hər bir fənn üzrə 30, ümumilikdə 60 test tapşırığı təqdim edilir. Bundan əlavə, şagirdlər təqdim edilmiş mövzu üzrə yazı işi yerinə yetirirlər.

İmtahanın müddəti 2 saatdır. Test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə 1 saat 30 dəqiqə, yazı işinin yerinə yetirilməsinə 30 dəqiqə vaxt ayrılır. Yazı işi balla qiymətləndirilmir, yalnız xüsusi hallarda əlavə meyar kimi istifadə edilir. Şagirdin test tapşırıqlarına verdiyi düzgün və səhv cavablar haqqında məlumat onun imtahan verdiyi gündən etibarən 5 günədək müddətdə elan edilir. Şagirdin 5 ballıq şkala üzrə imtahan qiymətləri bütün respublikada buraxılış imtahanları bitdikdən etibarən 10 günədək müddətdə elan edilir.

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390


Zərdəçal(sarıkök) bitkisinin bilinməyən faydaları.Sarıkökü meydana gətirən element kurkumindir. Sarıkök Hindistanda 2500 ildir ki, istifadə edilən bir bitkidir. Maraqlı olanı isə ilk zamanlarda boya əldə etməkdə istifadə edilmişdir.

1. Bu ədviyyatın tibbi xüsusiyyətləri özünü əsrlər boyu yavaş-yavaş göstərməyə başlamışdır. Zərdəçalın bilinən ən köhnə xüsusiyyəti iltihab aradan qaldırıcı olmasıdır. Son araşdırmalar isə Zərdəçal xərçəngdən - Alzheimerə qədər bir çox xəstəliyə qarşı təsirli olduğunu ortaya qoymuşdur.

Sarıkök bitkisinin xüsusiyyətlərini bu şəkildə sıralaya bilərik:

2. Təbii bir antiseptik və antibakterial olan sarıkök, dəridəki kəsik və yanıq kimi yaralanmalarda da dezenfeksiya edici olaraq istifadə edilə bilər.

3. Gül kələm ilə qarışdırıldıqda prostat xərçənginə qarşı qoruyucudur, hətta belə bir narahatlıq varsa dayandırar və inkişafına mane olar.

4.Uşaqlarda qan xərçəngi riskini azaldır.

5.Təbii bir qaraciyər təmizləyicisidir.

6.Alzheimerə qarşı qoruyur və xəstəlik varsa irəliləməsini yavaşladır.

7. Hər hansı bir yan təsiri məlum deyil və iltihab aradan qaldırıcıdır.

 

 

8. Təbii bir ağrı kəsicidir.

9.Maddələr mübadiləsini nəzarət altına almağa və çəkini qorumaqda köməkçi olar.

10. Çində uzun illər boyunca depressiyaya qarşı istifadə edilmişdir.

11. Kimyəvi dərmanların təsirlərini artırır və yan təsirlərini azaldar.

12. Şişlərdəki ziyanlı hüceyrələrin böyüməsinə mane olar.

13. Yaraların yaxşılaşmasını sürətləndirər.

14. Zərdəçal ilə əlaqədar əhəmiyyətli xəbərdarlıqlar:

15. Sarıkökü toz halında və ya həb kimi istehlak edə bilərsiniz.

16. Ödündə daş olanların istifadə məsləhət görülmür.

17. Hamilələrin xüsusilə həb şəklində istifadə etməzdən əvvəl həkimlərinə məsləhətləşməsi lazımlıdır.

Xoş günlər görməyiniz diləyi ilə!Sağlam qalın!

Daha Ətaflı

cəmi səs 19738390Qayınana gəlin münasibətlərini qaydaya salan məsləhətlər

İnsanlıq yaranandan bəri qayınana gəlin münasibətləri və mübahisələri yaranıb. Ana gəlini, gəlin isə ananı şikayət edir...

Ana oğlunu, gəlin isə həyat yoldaşını paylaşa bilmir. “Qızım sənə deyirəm, gəlnim sən eşit” cümləsi və digər məsləhətlər gəlinləri qıcıqlandıran səbəblər sırasındadır. Belə hallarda isə oğul gəlin və qayınana arasında qalmalı olur.

Bəs, gəlin və qayınana davasına “dur” deməyin bir yolu yoxdurmu? Ancaq qarşınızdakı insanın sizdən böyük birisi olduğunu zehninizə yeritməli və ona hörmətlə yanaşmalısınız. Unutmayın ki, o qadın sizin sevdiyiniz insanı dünyaya gətirib. Oğul üçün anası qədər əziz və dəyərli heç nə yoxdur. Qayınana istəsə, hər an gəlini oğlundan boşatdıra bilər.

Nəzakətli olun
Sizin haqqınızda hər yerdə pis şeylər danışıb haqsız olsa da, susun. Belə qayınanaya eyni ilə onun kimi hərəkət edərək cavab versəniz, aranızda heç bir fərq qalmaz və haqlı ikən haqsız vəziyyətə düşmək ehtimalı artar. Haqqınızı sayğı çərçivəsini aşmamaq şərtilə tələb edin.

Onu tənqid etməyin
Həyat yoldaşınızın önündə bunu qətiyyən etməyin. Həyat yoldaşınız o anda özünü 2 qaya arasında hiss edəcək. Anasının ya da sizin tərəfinizi saxlamağa çalışsa, çox pis vəziyyətə düşəcək. Onu arada saxlamayın.

Tərif edin
Həyat yoldaşınızın yanında “Bu gün çox gözəl görünürsən” yaxud “Yaxşı yata bildiniz?” kimi sual verin və təriflərlər edin. Həyat yoldaşınızın anası ilə ünsiyyət qurmağa cəhd etdiyinizi görüb sevinəcək və sizə daha çox bağlanacaq.

Onu sakitləşdirin
Qayınananız əsəbi halda olduğu zaman onu sakitləşdirməyə və məsləhətlər verməyə çalışın. Uşaq kimi nazı ilə oynayın. Belə vəziyyətlərdə əllərindən tutmaq yaxşı olur. Çünki ünsiyyətin daha aktiv olması üçün fiziki yaxınlıq da vacibdir.

Qaşqabaq sallamayın
Təmkinli olun. Sizi əsəbiləşdirən zaman gülməli cavablar verin. Sizə nədənsə şikayətlənən zaman maraqlı cavablar verməyə çalışın.

Vaxt verin
Onu tanımaq üçün bir az vaxt ayırın. Həyatından danışın və dinləməyi bacarın. Bu onun qorxu və narahatlığını daha yaxşı anlamağa yardım edəcək.

Hörmət edin
Onun fikirlərinə hörmət edin. Ondan hər hansı yemək reseptini istəyin. Uşaq tərbiyəsi ilə bağlı məsləhətlərini nəzərə alın. Bu cür söhbətlər onun da ürəyincə olacaq.

Ünsiyyət qurun
Qonaq getdiyiniz zaman birlikdə oturub söhbət edin. Söhbət yaxşı getməsə, seriallardan danışa bilərsiniz.

Hədiyyə alın
Hədiyyə almazdan əvvəl araşdırma aparın və nələrdən xoşlandığını öyrənin. Həyat yoldaşınızdan bu barədə məsləhət istəyin. Bu onu düşündüyünüzü və sevdiyinizi hiss etdirəcək.

Rəqabət aparmayın
Ən yaxşı yeməkləri onun bişirdiyini qəbul etməsəniz belə, ona bildirməyin. Onun xoşuna gəlmək üçün dadlı yemək hazırladığını deyin. Hər fürsətdə gözəl oğul yetişdirdiyini deyin. Həyat yoldaşınızın anası ilə birlikdə vaxt keçirməsinə imkan yaradın.

Kim olduğunu unutmayın
Şəxsi duyğularınız nə olursa-olsun həyat yoldaşınızın anasına hörmət edin. İkiniz də bir-birinizi sevmirsinizsə, həyat yoldaşınızı münasibətlərinizə qarışdırmayın.

Daha Ətaflı

KOMMUNAL VƏ HƏR NÖV ÖDƏMƏNİ BURADAN ET

XOCALI SOYQIRIMI
İstifadeçiler Terefinden Nəşr Olunan Xəbərlərə Görə Rəhbərlik Hecbir Məsuliyyet Daşımır

Diqqət!!! Diqqət!!!Bütün Hüquqlar Melumat-Merkezi.Com Saytının Rəhbərliyi Tərəfindən Qorunur

Saytda Yerleşdirilən Məlumatlardan İstifadə Edərkən Melumat-merkezi.com saytına istinad Edilmesi Və Ya Hiperlinkden İstifadə Olunmasi Vacibdir